ATEA har under våren driftsatt nytt ljud i två salar på Göteborgs Universitet. Universitetet valde att gå vidare med VIDA som tidigare installerats i både Wallenbergsalen och Vasa-aulan. I de nya rummen valdes Kling & Freitag VIDA M 220 som tillsammans med ett D40:4, tre SONA 6 och en NOMOS LS II utgör ett 5.1 surroundsystem.

VIDA vinner mark bland universitet och högskolor

I verksamheter med krav på hög taltydlighet, extremt låg rundgångskänslighet och diskret utseende har VIDA kommit att bli ett självklart val till universitet och högskolor. De ger ett enkelt handhavande i den dagliga verksamheten och gör det utan att inkräkta visuellt. Funktionen att vid behov kunna välja vilka delar av rummet som ska täckas av ljud beroende på var åhörare sitter hjälper också till att säkra bästa möjliga ljud i rum där åhörarantalet varierar.

Rational Power Management från LAB Gruppen ger unika möjligheter

En stor utmaning i all systemdesign för installation är att förse varje högtalare med lagom mängd effekt. Ingenstans vill man vara underdimensionerad för applikationen, men man vill heller inte ha onödigt mycket effekt med högre investeringskostnad som följd. Där kommer LAB Gruppens RPM-funktion (Rational Power Management) in som ett verktyg för att kunna allokera uteffekten mellan utgångskanalerna.

”I den här installationen till exempel kunde man välja ett mindre slutsteg och låta utgången som driver basen disponera halva totala slutstegseffekten och sedan låta de tre surroundhögtalarna dela på den andra hälften.  Allokeringen sker automatiskt baserat på de fabrikspresets man laddar in, men möjlighet finns även att manuellt fördela effekten annorlunda om man så önskar. RPM finns i samtliga slutsteg i D- och PLM-serien.” berättar David Gunnardo på Ambisonic.