För att optimera sin uthyrningsverksamhet tror vi på samarbete mellan leverantörer. Under namnet K&F Rental Network hjälper vi dig som leverantör att hitta de samarbetspartners du behöver för att kunna vara flexibel gentemot dina kunder. Vi kan även hjälpa till med systemdesign och logistiska lösningar.

För att optimera sin uthyrningsverksamhet tror vi på samarbete mellan leverantörer. Under namnet K&F Rental Network hjälper vi dig som leverantör att hitta de samarbetspartners du behöver för att kunna vara flexibel gentemot dina kunder. Vi kan även hjälpa till med systemdesign och logistiska lösningar.

”K&F Rental Network är en resurs jag använt mig av vid flera tillfällen. Att på det sättet kunna växa tillfälligt och ha tillgång till det man behöver för att kunna göra ett bra jobb är en jättestyrka.”

Johan Torstensson, LjudJohan AB