Monteringstillbehör för att montera VIDA L flying frame i underkant av VIDA L.