109mm arm för infästning där extra avstånd behövs alternativt stativ används.