5” + 1” / 120° x 90° / 110Hz – 22kHz / 100V-version / 140 x 230 x 170 mm / 3.4 kg

Datablad