Flygram för upp till 16 SEQUENZA 5 W eller stackning av upp till 7 SEQUENZA 5 W.