2 x 18” subwoofer / Basreflexkonstruktion / 27 Hz (-3dB), 24 Hz (-10dB) / 4 ohm / 80.5 kg / Drivs av K&F PLM+

Datablad