Anslutningspanel för använding tillsamans med PLM+.